تبلیغات
روستای فیروزآباد(بندپی غربی)مازندران - معرفی روستا

معرفی روستا

شنبه 2 مهر 1390 07:16 ق.ظ

نویسنده : یاسین شاه مردانی فیروزجاه
روستای فیروزآباد در استان مازندران شهرستان بابل بخش بندپی غربی دهستان شهید آباد در غرب شهر خشرودپی واقع می باشد.جمعیت روستا(73 خانه وار)245 نفر می باشد. فاصله روستا تاشهر خشرودپی 6كیلومتر می باشد وفاصله تاشهرستان بابل28كیلومتر می باشد.

دهیار روستای فیروزآباد:آقای محسن اکبرتبار

اعضای شورای اسلامی روستا:1-آقای حاجی نجات علی گلبرارزاده 2-آقای امیر اکبرتبار 3-آقای علی فیروزمهر شغل مردم روستا كشاورزی،دامداری وباغداری می باشد. نام قبلی روستای فیروزآباد اشكاربیشه بود ودر سال 1365 هجری به نام فیروزآباد نغییر نام داد.                            

علت نام گذاری فیروزآباد:قبلا  این منطقه جنگل بود .با آباد كردن یا از بین بردن جنگل واینكه مردم این روستا از طایفه فیروزجایی بودند.فیروزآباد نام گذاری شد. 

روستاهای همجوار روستای فیروزآباد:ازشمال روستای مومن آباد(فكچال)،ازجنوب روستای خرابه خشكرودپی و پلنگ دره،ازغرب گاودشت وازشرق شهر خشرودپی می باشد.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 28 خرداد 1394 03:18 ب.ظ